header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Reglementen en Beleid


"Iedereen heeft het recht om ongelijk behandeld te worden.”


Bij het maken van plannen gaat men vaak uit van het basis principe dat iedereen gelijk is en dus ook gelijk behandeld moet worden. Het beleid wordt dan ook vaak gericht op standaard regels, die voor iedereen gelden en waarbij er vooral geen onderscheid gemaakt wordt, geen vriendjespolitiek wordt toegepast en iedereen precies op de zelfde manier behandeld en in het juiste hokje ingedeeld wordt.

Het bestuur van M.H.C. Barneveld is echter van mening dat iedereen "het recht heeft om ongelijk behandeld te worden”.

We zijn namelijk niet allemaal gelijk. Ieder van ons heeft zijn eigen talenten, ieder van ons heeft zijn eigen unieke gebruiksaanwijzing en ieder van ons heeft zijn eigen unieke, one of a kind, leven. Er is niemand anders dan jij namelijk en dus verdien je het ook om uniek behandeld te worden.

De afspraken binnen onze vereniging worden in gezamenlijk overleg besproken en dan door de leden in de Algemene Leden Vergadering vast gesteld. Dit is bedoeld om voor iedereen duidelijk te hebben wat we hebben afgesproken en wat de basis vormt voor de manier van werken binnen onze vereniging.

Onze reglementen en beleidsplannen staan echter niet gebeiteld in steen en kunnen dus ten alle tijden aangepast worden. We willen als bestuur graag met iedereen in gesprek blijven om zaken te verduidelijken en te verbeteren. Daarna zullen we aanpassingen weer voorleggen aan de leden en neerschrijven in een aangepast plan. Alles om voor iedereen duidelijk te blijven.

Ons uitgangspunt bij het opstellen van het beleid is dus individualiteit en duidelijkheid. We kijken graag naar de persoon en niet naar de regel. Natuurlijk maken we samen als vereniging afspraken met elkaar, want we moeten wel samen de zelfde kant op, maar de persoon gaat altijd voor de standaard. Ieder individu telt, ieders mening is waardevol, ieders persoonlijke waarde belangrijk.

Benieuwd naar de afspraken die we binnen onze vereniging nu hebben? Hieronder vind je alles op een rij en kan je ze allemaal inzien.


Reglementen

Statuten            

Huishoudelijk Reglement             

Gedragscode           

Privacy           

Tucht               

Vereniging Arbitrage Plan            

Alcohol


Beleidsplannen

Algemeen Beleid           

Vrijwilligers                

Technisch Beleid                                 

Communicatie                  

Organisatie                    

Declaratie