Programma

Agenda

za 31/8  OKO-dag
za 31/8  Oefenwedstrijden Jun
za 07/9  Start Competitie Jun
zo 08/9  Start Competitie Sen
  hele agenda
terug naar vorige scherm
Uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering
25-6-2019

Hierbij nodigen wij onze leden, ereleden, leden van verdienste uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van MHC Barneveld op zaterdag 13 juli 2019. Het bestuur roept deze vergadering bijeen om alle leden te informeren over de ontwikkelingen rondom het nieuwe clubhuis en de financiering hiervan. De leden wordt verzocht hierover te stemmen. Komt allen!

 

Aanvang: 10.00 uur

Locatie: clubhuis MHC Barneveld

Agenda

1.Opening

 

2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda

 

3.Goedkeuring concept notulen ALV 20 juni 2019

 

4.Stand van zaken nieuw clubhuis en stemming over financiering

 

5.Rondvraag

 

6.Sluiting

 

 

 

Wij verzoeken u om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van

de vergadering aan te leveren bij de secretaris via [email protected]

 

Tien dagen voor de vergadering kunt u de notulen van de vorige vergadering en eventuele andere stukken vinden op de ledenpagina van www.mhcbarneveld.nl. U logt in via 'Mijn MHCB' en gaat naar ┬┤Documenten┬┤ en vervolgens naar het hoofdstuk 'ALV 2019: 13 juli 2019