Programma

Agenda

za 06/3  Onderlinge oefenweds
za 13/3  Onderlinge oefenweds
za 13/3  8x8 wedstrijden C- e
za 13/3  8x8 wedstrijden A- e
za 20/3  Onderlinge oefenweds
za 20/3  Toernooivorm C- en D
za 20/3  Toernooivorm A- en B
  hele agenda

Historie van de club.

 

MHC Barneveld is een club met een boeiende historie. In hotel ‘De Roskam’ werd op 2 september 1966 de oprichtingsvergadering gehouden. Het initiatief voor de oprichting van een hockeyvereniging werd in die tijd met de nodige scepsis ontvangen in een gemeenschap waar door religie strenge scheidslijnen werden getrokken. Uitzondering hierop vormde de gymnastieksociëteit "De Heeren van De Roskam”, waar de meer liberaal ingestelde leden van verschillende kerkgenootschappen elkaar vonden. In feite vormde de gymnastiek een vermomming voor een heuse sociëteit, waar onder het genot van een bescheiden maar smaakvol glas over de wereld en andere zaken kon worden gefilosofeerd. Onder meer de heren Heuff, Lambers en Oudemans waren lid van deze sociëteit. Zij waren het die aan de wieg hebben gestaan van onze vereniging. Constant Lambers werd onze eerste voorzitter.

 

In de diverse uitingen over de voorgenomen oprichting richtte men zich vooral op de jeugd. Volgens de oprichtingsvergadering was de minimum leeftijd voor een lidmaatschap 10 jaar. Een maximum leeftijd werd niet gesteld. In het begin werd er geoefend op het trainingsveld van de voetbalvereniging SDVB, aan de Hessenweg. Al vrij snel vonden deze trainingen plaats onder leiding van international Ton Richter, die daarvoor elke zaterdag per bromfiets uit Hilversum naar Barneveld kwam.

 

Voor ‘senioren’ die wilden hockeyen vormde de Barneveldse zondagsrust in die beginjaren een belemmering om door de KNHB tot de competitie te worden toegelaten. Een oplossing werd in eerste instantie gevonden door ook alle thuiswedstrijden ‘uit’ te spelen. Pas op 8 oktober 1974 werd uiteindelijk toestemming verkregen om ook op zondag in Barneveld van gemeentelijke sportterreinen gebruik te mogen maken, toen in een emotionele raadsvergadering met een nipte meerderheid (11 stemmen vóór, 10 tegen) het voorstel daartoe werd aangenomen. Het nieuws bleek zelfs de nationale tv-zender te halen!

 

De club vertoefde inmiddels aan de Barnseweg en zou daar tot 1989 gehuisvest blijven. De roerige eerste 8 jaren hadden geleid tot een club waar de leden zich nauw met elkaar verbonden voelden. In 1978 had MHCB ruim 100 leden. Het was, volgens een interview in het KNHB-blad ‘Hockeysport’ van 13 januari 1978 met de toenmalige (en eerste vrouwelijke) voorzitter Ans Heineman, ‘bovenal een gezellige club waarin de sportieve prestaties worden opgehangen aan de goede sfeer die we met z’n allen zorgvuldig bewaken’. Nu, meer dan 30 jaar later, gaat dit nog steeds op hoewel wij inmiddels het ledental van 500 zijn gepasseerd.

 

In de loop van de jaren deed MHCB ook ervaring op in het buitenland door aan verschillende toernooien deel te nemen, waaronder het befaamde Hockey Festival of Thanet in Ramsgate, Engeland, het internationale hockeytoernooi in Mechelen, België en het Internationales Oster Hockey-Turnier in Bad-Kreuznach, Duitsland. Er werd zelfs een eigen internationaal toernooi georganiseerd in Barneveld!

 

In eigen land werden de nodige kampioenschappen gehaald in zowel de buiten- als de zaalhockeycompetitie en sinds de jaren zeventig spelen steeds diverse MHCB-elftallen op hoog niveau mee in de districts- en zelfs landelijke competities.

 

In 1983 verhuisde MHCB naar het vroegere VVB-veld aan de Barnseweg, waarbij een flinke uitbreiding van de accommodatie ten opzichte van de eerdere locatie (aan diezelfde Barnseweg) werd gerealiseerd. Al snel daarna ging ook de wens voor verlichting van het oefenveld in vervulling. MHCB bleef groeien en ruim voor dat het 5de lustrum werd gevierd kon men het 200ste lid verwelkomen. Die ‘groeispurt’ bracht de noodzaak met zich mee om opnieuw te verhuizen, want een ledenstop dreigde. Daarnaast hadden ook de voetballende buren van SDVB dringend behoefte aan uitbreiding van de veldcapaciteit. Als mogelijke locatie voor de nieuwe accommodatie voor MHCB werden het recreatiegebied Zeumeren en het industrieterrein Harselaar-Oost genoemd. Het zou uiteindelijk het terrein aan de Wethouder Rebellaan worden. In kort tijdsbestek werd - mede door de inzet van vele vrijwilligers - een fantastisch complex gerealiseerd dat ook nu nog de thuishaven van MHCB is. Op 20 oktober 1990 werd de accommodatie (clubhuis, kunstgrasveld - ‘uniek in de omgeving’ - en natuurgrasveld) feestelijk in gebruik genomen. Kobaltblauw zou voortaan als clubkleur het fraaie, ‘maar duurdere’ cognac vervangen. In 1991 was het ledental gegroeid tot bijna 250. Op 19 oktober 1991 vierde MHCB het 25-jarig jubileum groots in het mooie eigen clubhuis. Veel dank was de club daarbij verschuldigd aan de gemeente Barneveld, die zich enorm had ingespannen om de wensen van MHCB te kunnen realiseren.

 

Een andere verandering waar MHCB in die jaren mee te maken kreeg was het fenomeen ‘sponsors’. Naast contributies en subsidies werden bijdragen van sponsoren steeds belangrijker om de begroting van de club op de groeiende ambities te laten aansluiten. In de loop van de jaren heeft MHCB dan ook een goede band met veel sponsors opgebouwd, die zich heeft vertaald in langjarige samenwerking. RABObank, is al sinds een aantal jaren onze hoofdsponsor.

 

In de jaren negentig bleef MHCB langzaam maar gestaag groeien. De accommodatie was ‘op de groei’ aangelegd en vormde voor het eerst sinds lange tijd geen knelpunt meer. De club was intussen een stabiele en gewaardeerde aanbieder van sportmogelijkheden binnen de Barneveldse gemeente, waar sport op zondag - met respect voor andersdenkenden - een geaccepteerd verschijnsel was geworden. De sfeer binnen de club bleef die van een gezellige familievereniging, waar meerdere generaties hun tweede thuis vonden, met serieuze aandacht voor sportieve prestaties. Want daarmee kon men zich in de kijker spelen bij potentiële nieuwe leden, sponsoren en bekwame trainers en coaches.

 

Zonder noemenswaardige problemen of opzienbarende ontwikkelingen betrad MHCB het nieuwe millennium. Het natuurgrasveld werd vervangen door een tweede kunstgrasveld. Tijdens het 8ste lustrum in 2006 werd op het hoofdveld een supermodern ‘semi-water’ kunstgrasveld in gebruik genomen. Enige tijd later kon ook het 400ste lid worden verwelkomd. In 2007 promoveerde het eerste Dameselftal naar de 1ste klasse. Een prestatie van formaat voor een in alle opzichten bescheiden vereniging ‘uit de provincie’. Sinds vorig seizoen streven ze er naar om weer in de 1ste klasse uit te komen.

 

Vanaf  2006 is MHCB ook actief op het gebied van G-sport voor zowel senioren als jeugd. Met twee G-hockeyteams wordt aan de landelijke competitie deelgenomen. MHCB heeft samen met enkele andere sportverengingen een voortrekkersrol gespeeld in de ontwikkeling van een formele G-sportorganisatie binnen de gemeente.

 

De laatste jaren heeft de club een solide reputatie opgebouwd met de organisatie van een jaarlijks bedrijvenhockeytoernooi, een schoolhockeytoernooi en het Jan van Scharrelei D-toernooi. Deze activiteiten trekken telkens weer veel belangstelling en zorgen mede voor de instroom van nieuwe junior- en seniorleden. Senioren die wel willen hockeyen maar niet meer in competitieverband of die geen eerdere ervaring met de sport hebben opgedaan kunnen bij MHCB sinds een aantal jaren deelnemen aan de trimhockeytrainingen.

 

Begin 2010 werd het 500ste lid geregistreerd en inmiddels staat MHCB voor een nieuwe uitdaging. Het clubhuis, hoewel door vriend en vijand als gezellig en sfeervol betiteld, is aan vervanging toe en de (verwachte) verdere ledengroei noopt op korte termijn tot uitbreiding van de veldcapaciteit. Opnieuw worden in overleg met de gemeente de mogelijkheden onderzocht om ons als één van de sportieve visitekaartjes van Barneveld optimaal voor te bereiden op de toekomst. De geschiedenis herhaalt zich …..