Programma

Agenda

za 01/9  Oefenwedstrijden Jun
za 08/9  Start Competitie Jun
zo 09/9  Start Competitie Sen
  hele agenda

 

Contributie 2017-2018

In de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2017 zijn de contributie bedragen voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld.

 

Veldhockey

Contributiebedragen veldhockey 2017-2018

Senioren

€ 270

Junioren A, B, C en D

€ 250

Junioren E

€ 220

Junioren F

€ 170

Funkey

€  60

G-Hockey

€ 165

Trimleden/Dinsdag dames

€ 155

Niet spelende leden

€ 90

 

 

Toeslag senioren selectie

€ 40

Toeslag 1e lijn teams junioren A, B, C en D

€ 25


Zaalhockey

Contributiebedragen zaalhockey 2017-2018

Senioren

€ 60

Junioren A, B, C en D

€ 60

Junioren E

€ 60

   

Toeslag senioren selectie

€ 10

Toeslag 1elijn teams junioren A, B, C en D

€ 0

 

Voorwaarden

 

Automatische incasso

Veel leden betalen al middels een automatische incasso. U geeft de club middels een email aan de penningmeester hiervoor toestemming onder vermelding van het IBAN nummer.
De volgende regels gelden:
- Automatische incasso veld in 10 termijnen. 1e incasso 10 september 2017, laatste 10 juni 2018.
- Automatische incasso zaal in 1 termijn. Incasso op 12 november 2017.

Geen incasso

Voor hen die de automatische incasso niet willen gebruiken: De contributie graag overmaken op rekening NL25RABO 0154 4269 03 ten name van MHC Barneveld te Barneveld. Vermeld het lidnummer en factuurnummer. Maak iedere contributie apart over en vermeld hierbij zowel lid- als factuurnummer, dit scheelt een heleboel werk in de administratie.

 

Geen-gezeur-garantie bij incasso

Incasso is een zaak van vertrouwen. Steeds meer leden geeft toestemming voor incasso's, en uw penningmeester doet zijn uiterste best hun vertrouwen niet te beschamen. Transacties via automatische incasso worden op uw verzoek zonder verdere vragen teruggestort. Stuur uw verzoek naar [email protected]

 

Contributie, wanneer te voldoen?

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Op 01 september 2017 worden de contributienota’s verzonden. De automatische incasso wordt vervolgens rond de 10e van maand geïnd. U bent zelf verantwoordelijk dat de inning kan plaatsvinden. Wie later instroomt dan juli betaalt de eerste keer ook de 'achterstallige' termijnen. Voorbeeld: je begint in december. Dan betaal je de 10e van december 4 termijnen ineens, zijnde die van september , oktober, november en december.

 

Het niet hebben ontvangen van de contributie nota ontslaat u niet van de contributieplicht. De nota’s worden per email verzonden en helaas blijkt dat het kan voorkomen dat ze geweigerd worden en/of in de spam verdwijnen. Daarom is uw factuur ook zichtbaar in "mijn mhcb”, waar u zelf een inlog voor heeft. U heeft dus altijd toegang tot uw factuur. De indeling in het elftal is uiteindelijk doorslaggevend voor de hoogte van de contributie en niet de leeftijd.

 

Inschrijving voor de zaalcompetitie wordt aan het begin van het seizoen uitgevraagd. Wedstrijden kunnen ook op zondag worden ingepland door de Bond. 1 november wordt de contributienota uitgereikt. Deelname is alleen toegestaan indien de nota is voldaan. Anders bent u NIET speelgerechtigd. De incasso van de zaalcontributie is op 12 november.

 

Gezinskorting

Het maximaal te betalen bedrag aan contributie voor veldhockey per gezin bedraagt eur 780. Voor zaalhockey geldt geen gezinskorting. Definitie van een gezin: Voor alle gezinsleden moet betaling via dezelfde bank- of girorekening plaatsvinden en allen moeten op één adres wonen.

 

Korting indien je nieuw lid wordt na 1/2/2018

Indien je lid wordt na de winterstop (de tweede helft seizoen start eind februari 2018), betaal je voor het restant van het seizoen 50% van de normale contributie.

Betalingsverplichting

Als lid van onze club ga je een overeenkomst aan, waarin je dus aangeeft aan je betalingsverplichting te voldoen. Het lidmaatschap is altijd voor een heel seizoen, dus stop je voor het voor het einde van het seizoen, dan vind er geen restitutie plaats en moet de contributie toch in zijn geheel voldaan worden.

 

De contributie moet binnen 1 maand na uitgifte van de contributienota voldaan worden of er moet binnen deze periode een betalingsovereenkomst (zoals oa. incasso) overeengekomen worden met de penningmeester.

 

Boete/speelverbodVeld

Bij niet betaald hebben van de contributienota per 30 september 2017 volgt een betalingsherinnering.

Bij niet betaald hebben van de contributienota per 31 oktober 2017 volgt een betalingsherinnering pus een verhoging van de nota met € 20,= voor administratiekosten.

Bij niet betaald hebben van de contributienota per 30 november 2017 volgt een aanmaning.

Bij niet betaald hebben van de contributienota per 31 december 2017 wordt de vordering uit handen gegeven aan een incasso bureau inclusief alle kosten.

 

Indien de vordering overgedragen wordt aan een incasso bureau vind activering van artikel 8, lid 10 van het huishoudelijk reglement in werking en wordt er een speel- en trainingsverbod voor zowel veld als zaal opgelegd. Voorkom dit door een regeling met de penningmeester te treffen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de elftalcommissie en de teamcaptain(e) medegedeeld.

 

Boete/speelverbodZaal

Bij niet betaald hebben van de contributienota per 01 december 2017 volgt een betalingsherinnering pus een verhoging van de nota met € 20,= voor administratiekosten.

Bij niet betaald hebben van de contributienota per 15 december 2017 volgt een aanmaning.

Bij niet betaald hebben van de contributienota per 31 december 2017 wordt de vordering uit handen gegeven aan een incasso bureau inclusief alle kosten.

 

Indien de vordering overgedragen wordt aan een incasso bureau vind activering van artikel 8, lid 10 van het huishoudelijk reglement in werking en wordt er een speel- en trainingsverbod voor zowel veld als zaal opgelegd. Voorkom dit door een regeling met de penningmeester te treffen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de elftalcommissie en de teamcaptain(e) medegedeeld.

Niet in staat om te betalen

Indien je niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je contact op te nemen met de [email protected]. Deze zal dan met je overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden.Je moet dus zelf actief contact opnemen met de penningmeester, indien je iets wilt regelen.

 

Bestuursleden

Bestuursleden moeten volgens de reglementen lid zijn van de club. Indien zij verder niet actief spelen dan zijn zij vrijgesteld van het tarief "niet spelend lid” van € 90.