header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

club_lidmaatschap_opzeggen

Lidmaatschap opzeggen

 

Opzeggen van uw lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Opzeggingen worden alleen gehonoreerd indien deze per post of per e-mail bij de ledenadministratie binnen komen. De ontvangst van uw opzegging wordt altijd per e-mail bevestigd.

Opzeggingen na 1 mei worden niet gehonoreerd. Dit houdt in dat uw lidmaatschap automatisch verlengd wordt tot het einde van het daar op volgend verenigingsjaar, met de daarbij behorende contributieverplichting. 

Opzeggingen waarbij de contributie van het huidige seizoen nog niet is ontvangen zullen niet gehonoreerd kunnen worden. Voor meer informatie over de voorwaarden van het lidmaatschap zie Lidmaatschap Voorwaarden.

Opzeggen van het lidmaatschap kan via [email protected].