Programma

Agenda

za 06/3  Onderlinge oefenweds
za 13/3  Onderlinge oefenweds
za 13/3  8x8 wedstrijden C- e
za 13/3  8x8 wedstrijden A- e
za 20/3  Onderlinge oefenweds
za 20/3  Toernooivorm C- en D
za 20/3  Toernooivorm A- en B
  hele agenda

Teamindeling seizoen

 

 Uitgangspunt bij de teamindeling per categorie zijn de leeftijdsgrenzen van de KNHB. Bij uitzonderingen wordt hier vanaf geweken. Iemand kan vervroegd doorgeschoven worden naar een hogere leeftijdscategorie als hij/zij:

 

·        in zijn leeftijdscategorie niets meer kan leren en geen weerstand ondervindt;

·        het op school goed doet, dit ook de wens is van de speler/speelster en ouders;

·        er voor wat betreft sociale en fysieke ontwikkeling ook aan toe is;

·        de D-leeftijd heeft, maar reeds op de middelbare school zit (dan kan het wenselijk zijn om bij kinderen te spelen die ook op de middelbare school zitten).

 

 Evaluatieprocedure

 

Evalueren is in eerste instantie een continu proces dat gedurende het hele seizoen plaatsvindt. Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk spelers te plaatsen in de teams waar ze thuishoren; dat wil zeggen in teams waar een speler –binnen zijn mogelijkheden- zijn hockeykwaliteiten kan verbeteren, maar wel sociaal zich het prettigst voelt.

 

 Er zal dus in eerste instantie altijd naar het sociale aspect gekeken worden en naar de omstandigheden van het kind. Daarnaast wordt er natuurlijk wel ook rekening gehouden met het niveau van de hockey, waaronder vallen (stick)techniek, atletisch vermogen, tactisch inzicht, en mentaliteit.

 

Evaluaties vinden plaats met behulp van het volgsysteem van Lisa. Tweemaal per seizoen wordt dit volgsysteem ingevuld door zowel de trainers als de coaches. Aanvankelijk zal techniek belangrijk zijn (jongste jeugd) en naarmate kinderen ouder worden, zullen steeds meer eisen aan atletisch vermogen, tactisch inzicht en mentaliteit gesteld worden.

 

Als basis van deze evaluatie gelden de bevindingen van de trainers, coaches, lijncoördinatoren en technisch coördinator die leiden tot de formatie van een prestatieteam en de breedteteams.. De voorzitter van de Technische Commissie is eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke indeling.

 

 Voor de 2 helft van het seizoen zullen onderstaande activiteiten plaatsvinden.

 

·        Voor half april zijn de evaluaties van de verschillende teams gedaan.

·        De beoogde coaches voor volgend seizoen kijken naar de teams.

·        Half juni zijn de voorlopige teamindelingen gemaakt voor volgend seizoen.

·        Eind juni zijn de teams voor volgend seizoen definitief (na overleg met coaches, trainers, lijncoördinatoren en technisch coördinator).

·        Eind juni worden de nieuwe teamindelingen gepubliceerd op de website.

 

De teamindelingen worden dus aan het einde van het seizoen gepubliceerd door de Technische Commissie en in specifieke individuele gevallen kan er alsnog van de indelingen worden afgeweken.

 

Gedurende het seizoen bestaat er blijvend de mogelijkheid te schuiven tussen het teams.  De trainers en coaches kunnen hiertoe het initiatief nemen richting de lijncoördinatoren. Het bestuur draagt de eindverantwoording in het definitieve besluit, na hierover advies gekregen te hebben van de Technisch Manager.