header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributies

Veldhockey

Contributiebedragen veldhockey 2023 - 2024

Senioren (18 jaar en ouder)

 € 320

Junioren A, B, C en D (10-18 jaar)

 € 295

Junioren E (8-10 jaar)

 € 255

Junioren F (7-8 jaar)

 € 205G-Hockey

 € 190

Trimleden/Dinsdag dames

 € 190

Niet spelende leden

 € 105

 

 

Toeslag senioren H1 en D1

 € 50Zaalhockey

Contributiebedragen zaalhockey 2023 - 2024

Senioren

 € 75

Junioren A, B, C en D

 € 75

Junioren E

 € 75


Voorwaarden

Automatische incasso

Veel leden betalen al middels een automatische incasso. U geeft de club middels een email aan de penningmeester hiervoor toestemming onder vermelding van het IBAN nummer.
De volgende regels gelden:
- Automatische incasso veld in 10 termijnen. 1eincasso 10 september 2023, laatste 10 juni 2024.
- Automatische incasso zaal in 1 termijn. Incasso op 15 december 2023.

Stornering

Voor hen die de automatische incasso gebruiken: Houd uw bankrekening in de gaten. Wanneer een betaling wordt gestorneerd, dan moet u zelf alsnog het deel overmaken op rekening NL25RABO 0154 4269 03 ten name van MHC Barneveld te Barneveld. Vermeld het lidnummer en factuurnummer.

Geen incasso

Voor hen die de automatische incasso niet willen gebruiken: De contributie graag overmaken op rekening NL25RABO 0154 4269 03 ten name van MHC Barneveld te Barneveld. Vermeld het lidnummer en factuurnummer. Maak iedere contributie apart over en vermeld hierbij zowel lid- als factuurnummer, dit scheelt een heleboel werk in de administratie.

Geen-gezeur-garantie bij incasso

Incasso is een zaak van vertrouwen. Steeds meer leden geeft toestemming voor incasso's, en uw penningmeester doet zijn uiterste best hun vertrouwen niet te beschamen. Transacties via automatische incasso worden op uw verzoek zonder verdere vragen teruggestort. Stuur uw verzoek naar [email protected] .

Contributie, wanneer te voldoen?

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Op 01 september 2023 worden de contributienota’s verzonden. De automatische incasso wordt vervolgens rond de 10e van iedere maand geïnd. U bent zelf verantwoordelijk dat de inning kan plaatsvinden. Wie later instroomt dan juli betaalt de eerste keer ook de 'achterstallige' termijnen. Voorbeeld: je begint in december. Dan betaal je de 10e van december 4 termijnen ineens, zijnde die van september , oktober, november en december.

Het niet hebben ontvangen van de contributie nota ontslaat u niet van de contributieplicht. De nota’s worden per email verzonden en helaas blijkt dat het kan voorkomen dat ze geweigerd worden en/of in de spam verdwijnen. Daarom is uw factuur ook zichtbaar in "mijn mhcb via inloggen”, waar u zelf een inlog voor heeft. U heeft dus altijd toegang tot uw factuur. De indeling in het elftal is uiteindelijk doorslaggevend voor de hoogte van de contributie en niet de leeftijd.

Inschrijving voor de zaalcompetitie wordt aan het begin van het seizoen uitgevraagd. Wedstrijden kunnen ook op zondag worden ingepland door de Bond. 1 december wordt de contributienota uitgereikt. Deelname is alleen toegestaan indien de nota is voldaan. Anders bent u NIET speelgerechtigd. De incasso van de zaalcontributie is op 12 december.

Gezinskorting

Het maximaal te betalen bedrag aan contributie voor veldhockey per gezin bedraagt euro 780. Voor zaalhockey geldt geen gezinskorting. Definitie van een gezin: Voor alle gezinsleden moet betaling via dezelfde bank- of girorekening plaatsvinden en allen moeten op één en het zelfde adres wonen.

Korting indien je nieuw lid wordt na 1/2/2024

Indien je lid wordt na de winterstop (de tweede helft seizoen start eind februari ), betaal je voor het restant van het seizoen 50% van de normale contributie.

Betalingsverplichting

Als lid van onze club ga je een overeenkomst aan, waarin je dus aangeeft aan je betalingsverplichting te voldoen. Het lidmaatschap is altijd voor een heel seizoen, dus stop je voor het voor het einde van het seizoen, dan vind er geen restitutie plaats en moet de contributie toch in zijn geheel voldaan worden. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 01 mei 2024 gebeuren. Iedereen die na 01 mei 2024 nog ingeschreven staat in het systeem wordt als lid van de club voor het volgende seizoen beschouwt, met bijbehorende contributie verplichting.

De contributie moet binnen 1 maand na uitgifte van de contributienota voldaan worden of er moet binnen deze periode een betalingsovereenkomst (zoals o.a. incasso) overeengekomen worden met de penningmeester.

Boete/speelverbod Veld

Bij niet betaald hebben van de contributienota veld per 31 oktober 2023 volgt een betalingsherinnering via website, digileut en Lisa app.

Bij niet betaald hebben van de contributienota veld per 30 november 2023 volgt een betalingsherinnering per mail pus een verhoging van de nota met € 20,= voor administratiekosten.

Bij niet betaald hebben van de contributienota veld per 31 december 2023 volgt een aanmaning per brief.

Bij niet betaald hebben van de contributienota veld per 31 januari 2024 wordt de vordering uit handen gegeven aan een incasso bureau inclusief alle kosten.

Indien de vordering overgedragen wordt aan een incassobureau vindt activering van artikel 8, lid 10 van het huishoudelijk reglement in werking en wordt er een speel- en trainingsverbod voor zowel veld als zaal opgelegd. Voorkom dit door een regeling met de penningmeester te treffen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de elftalcommissie en de teamcaptain(e) medegedeeld.

Boete/speelverbod Zaal

Bij niet betaald hebben van de contributienota zaal per 01 januari 2024 volgt een betalingsherinnering per mail pus een verhoging van de nota met € 20,= voor administratiekosten.

Bij niet betaald hebben van de contributienota zaal per 15 januari 2024 volgt een aanmaning.

Bij niet betaald hebben van de contributienota zaal per 31 januari  2024 wordt de vordering uit handen gegeven aan een incasso bureau inclusief alle kosten.

Indien de vordering overgedragen wordt aan een incasso bureau vind activering van artikel 8, lid 10 van het huishoudelijk reglement in werking en wordt er een speel- en trainingsverbod voor zowel veld als zaal opgelegd. Voorkom dit door een regeling met de penningmeester te treffen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de elftalcommissie en de teamcaptain(e) medegedeeld.

Niet in staat om te betalen

Indien je niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je zelf contact op te nemen met de penningmeester, via [email protected] . Deze zal dan met je overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden. Je moet dus zelf actief contact opnemen met de penningmeester, indien je iets wilt regelen.

Bestuursleden

Bestuursleden moeten volgens de reglementen lid zijn van de club. Indien zij verder niet actief spelen dan zijn zij vrijgesteld van het tarief "niet spelend lid”.