header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Clubfonds Hockeyuitrusting

voor iedereen die met een steuntje in de rug wél (bij ons) kan sporten

Iedereen die lid wil worden maar voor wie het financieel even wat lastig is, kan in bepaalde gevallen voor betaling van de contributie een beroep doen op de gemeente waarin ze wonen of gebruik maken van andere fondsen. Dat geldt niet alleen voor diegene die in de bijstand of schuldhulpverlening zitten.  

Maar om te sporten, ook bij onze club, maak je ook meer kosten. Meestal wordt een shirt van een sponsor aan een team in bruikleen gegeven. Maar de aanschafkosten van een uitrusting zoals een hockeystick, kousen, korte broek of rokje, scheenbeschermers en/of hockeyschoenen kunnen ervoor zorgen dat het financieel niet lukt om (bij ons) te kunnen sporten. Dat kan dus ook gelden voor iedereen die niet in de bijstand of schuldhulpverlening zitten maar die dit niet geheel of maar deels kunnen bekostigen.

Wij willen die drempel wegnemen en middels ons Clubfonds Sportuitrusting hierin graag waar nodig en mogelijk ondersteuning bieden. Zo willen wij een ieder die in teamverband bij ons wil hockeyen maar het financieel er even niet allemaal bij kan hebben, de mogelijkheid bieden om met ondersteuning uit onze Clubfonds toch te kunnen hockeyen.

Om hier een beroep op te kunnen doen, hanteren wij geen ingewikkelde procedures. Een verzoek kan via e-mail ingediend worden bij onze penningmeester via [email protected] waarin u de situatie kort uiteenzet. Het kan zijn dat er vervolgens om nog iets meer aanvullende informatie wordt gevraagd om de situatie en/of behoeften goed in beeld te brengen.

De penningmeester en de voorzitter behandelen elk verzoek en beslissen over de aanvraag. Bij een positief besluit krijgt onze Technische Coördinator het verzoek om dit persoonlijk (ook qua maten en speciale behoeften/wensen) met u af te stemmen en de gewenste materialen aan te schaffen en aan u te overhandigen, dat kan als schenking of in bruikleen zijn, afhankelijk van de situatie. De voorzitter, penningmeester en Technisch Coördinator behandelen en voeren dit samen discreet en in vertrouwen uit.

Wil je hockeyen bij onze club en kunnen wij u/je helpen met ondersteuning op dit gebied, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen waar nodig en mogelijk hier graag aan mee.

Donaties

Wij zijn mede afhankelijk van personen die een donatie willen doen. Dat is mogelijk middels een overschrijving van het bedrag dat u wilt doneren op NL 25 RABO 0154 4269 03 ten name van MHC Barneveld, Postbus 2039 3770 CA Barneveld onder vermelding van Clubfonds Sportuitrusting. Hartelijk dank voor uw donatie!

Wilt u meer informatie of hier over praten, stuur dan graag een e-mail aan [email protected]