header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Inschrijfformulier
Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van uw gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt.
 

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel (niet voor proefleden en alleen invullen indien u gebruik wilt maken van automatische incasso)
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
Extra informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als (proef)lid ingeschreven en krijgt u een 'opmaat' inschrijfformulier op uw scherm. Deze kunt u eventueel printen.

 
   
   
   
Disclaimer
  Personen die toetreden tot de vereniging, worden daardoor lid van zowel de vereniging alsmede de KNHB en zijn als zodanig (mede-) onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van zowel de vereniging, de KNHB en haar aangesloten organen. Indien gewenst zijn de statuten, reglementen en besluiten vooraf in te zien. U kunt deze opvragen door een mail te sturen naar de ledenadministratie.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.